Arılığımız hakkında

Tsıpına Arıcılık’ın sunduğu doğal balı

– Mart ayıdan Ekim ayına kadar titiz çalışmalarla süren arılık sezonun meyvesidir. Bu süre içinde arılık, bir bal veren bir bitkiden diğerine 7-9 kere Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Stavropol Bölgesi toprakları üzerinde 400 kilometrelik yarıçapında, yer değiştirmektedir. Buradan 5 çeşit bal almaktayız, balözünün toplandığı egemen bitkisine göre her bal çeşidi kendi özel rengine, kokusuna ve tadına sahiptir.

Sunulan 5 çeşit balın her biri eşsiz fiziksel özelliklerine ve kendi kimyasal içeriğine sahiptir. Bu yüzden her bal çeşidi sadece yararlı kalmayıp, özel yararlarına sahipler (daha detaylı etiketlerden okunabilir).

Doğal balın kristalleşmesi – tabii bir işlemedir ve bal doğallığın ve kalitesinin göstergesidir! Bununla beraber kristallerin boyutu farklı olabilir: dişlerde “çatırdayan” büyüklerden, erimiş sadeyağın kıvamını hatırlatan küçüklere kadar.

Eğer çeşitlerimizde gelecek senenin Aralık ve Mayıs ayları arasında sıvı halinde balları olursa bilin ki, bilimin tavsiye ettiği teknolojiye uygun tüketim talepleri için eritildi – su banyosunun içinde ısıtılan suyun sıcaklığı 55 dereceden fazla olmadan. Bununla beraber balın tüm yararlı özellikleri bozulmadan kalmaktadır. Böyle bir balın 20-40 gün içinde tekrar kristalleşmesi – bal eritilirken fazla ısıtılmadığının direk kanıtıdır.

Dahası da, yılın soğuk aylarına eritilmiş balın yararı hakkında bilimsel kanıtlara dayanan fikri vardır (“Pçelovodstvo” dergisi 2002 yılı).

Tankların içinde balın kristalleşince üzerinde 5-10 santimlik tertemiz bembeyaz doğal glikoz katı oluşmaktadır. Aynı şey doğal balı kapların içinde kristalleşirken olmaktadır: bal tıkızlaşırken, ağırlığı diğerler kitleden daha az olan glikoz dışarıya “kovulmaktadır”. Bundandır balın üzerindeki beyaz çizgileri ve lekeleri.

Farklı bal çeşitlerin kristalleşme süreleri de farklıdır. Daha fazla früktoz içeren ballar (Mayıs balı, Dağ otsuları balı, Bozkır otsuları balı) Kasım ile Şubat ayları arasında kristalleşmektedir. Daha fazla glikoz içeren ballar (Ayçiçeği balı, Karabuğday balı) Eylül-Aralık arasında. Yılın farklı zamanlarında hangi bal tüketilir? Seçim sizin, biz size onu da bunu da sunuyoruz.

Doğal balımızı tenekeler ile (52-55 kg) almak isteyenler için, bal drene edilirken arılığımıza seyahati düzenlenebilir. Sizin ve çocuklarınız için unutulmayacak etkileri bırakacaktır.

Video arşivimiz: